Produkty i usługi

DMSiG "NEPTUN"

Wielofunkcyjne urządzenie, którego zasadniczym przeznaczeniem jest szybkie zasypywanie worków piaskiem ziemnym jak i rzecznym podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Po wymianie panela z workowania piasku na panel posypywania, dozowarka może pracować, jako posypywarka materiałów sypkich w okresie zimy, lub sorbentów sypkich w czasie akcji ratowniczych związanych z usuwaniem rozlanych substancji niebezpiecznych na drogach, gdzie wymagane jest podanie sorbentu na znacznych odległościach w krótkim czasie. Czytaj więcej